انتخاب کاشی فیروزه به عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی

انتخاب کاشی فیروزه به عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی

روز مهندس در گاهشمار رسمی ایران، روز پنجم اسفندماه می‌باشد. این روز به یاد دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی به ثبت رسید.

امسال در روز مهندس و به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای استان خراسان رضوی، مراسمی در اتاق بازرگانی استان برگزار گردید و از پیشکسوتان، واحد‌های نمونه مهندسی و همچنین طرح‌های منتخب دانشجویی تقدیر شد.


در این مراسم از حاج حسین سقاء رضوی، بنیانگذار کاشی فیروزه مشهد به عنوان پیشکسوت صنعت و همچنین از کاشی فیروزه مشهد نیز به عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی تجلیل شد.


اقدامات کاشی فیروزه مشهد جهت دستیابی به استانداردهای سطح ملی و بین المللی در حوزه تولید و بهره برداری، شیوه های نوین مدیریت منابع انسانی، رویکرد کاربردی در آموزش و ارتقا سطح دانش و مهارت پرسنل، ایجاد واحد ارتباطات و رسانه جهت ارتقا سطح روابط عمومی سازمان و همچنین توجه ویژه به حقوق مصرف کننده و مسئولیت های اجتماعی از جمله دلایل انتخاب کاشی فیروزه مشهد به عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی می باشد.